هفت عکس جالب از بدن مردانه

بارها از زیبایی زنان نوشتیم و رسما اعلام کردیم که زیباترین موجود سیاره ما هستند. اما مگر می شود مردان همطراز این زیبایی ایجاد نشده باشند. زیبایی یعنی عدالت …

 

More from مرد روز

خاطرات یک دلاک زاده دوران قاجار به نقل از یک انگلیسی

یک کارمند سیاسی اولین سفارتخانه انگلیس در دوران قاجار مدعی است که...
بیشتر بخوان