زمین فوتبال در جزیره کوچک نروژ


این زمین فوتبال، جایگاه تماشاگران ندارد ولی برای ۵۰۰ نفری که در جزیره زندگی می کنند گویا اشکالی ندارد. زمین فوتبال در جزیره  ماهیگیریHenningsvær  نروژ قرار دارد.

More from مرد روز
سلفی پا – دنیا و امتحان کنکور دکترا
مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی...
Read More