زمین فوتبال در جزیره کوچک نروژ


این زمین فوتبال، جایگاه تماشاگران ندارد ولی برای ۵۰۰ نفری که در جزیره زندگی می کنند گویا اشکالی ندارد. زمین فوتبال در جزیره  ماهیگیریHenningsvær  نروژ قرار دارد.

More from مرد روز
جشن مردگان، جشن سبیل
خانوم ایرانی میانسالی که در “فنجون دوم” کار می‌کند امروز بال دارد....
Read More