زمین فوتبال در جزیره کوچک نروژ


این زمین فوتبال، جایگاه تماشاگران ندارد ولی برای ۵۰۰ نفری که در جزیره زندگی می کنند گویا اشکالی ندارد. زمین فوتبال در جزیره  ماهیگیریHenningsvær  نروژ قرار دارد.

More from مرد روز

نحوه درخواست آشنایی از زنان در قرن 19

از همین 150 سال پیش و درست از وقتی که شهرها قلب تپنده همه...
بیشتر بخوان