زمین فوتبال در جزیره کوچک نروژ


این زمین فوتبال، جایگاه تماشاگران ندارد ولی برای ۵۰۰ نفری که در جزیره زندگی می کنند گویا اشکالی ندارد. زمین فوتبال در جزیره  ماهیگیریHenningsvær  نروژ قرار دارد.

More from مرد روز
ده جذابیت زنانه
عکاس اتریشی Miki Macovei تصوری کمابیش شرقی از زیبایی زن دارد. در نشان...
Read More