زمین فوتبال در جزیره کوچک نروژ


این زمین فوتبال، جایگاه تماشاگران ندارد ولی برای ۵۰۰ نفری که در جزیره زندگی می کنند گویا اشکالی ندارد. زمین فوتبال در جزیره  ماهیگیریHenningsvær  نروژ قرار دارد.

More from مرد روز

چت‌های عاشقانه سیما و عبدالرضا – ما همیشه می خواهیم

عبدالرضا خان سلام سلام سیما خانم داشتم راجع به سئوالت فکر می...
بیشتر بخوان