آیا این مدل ۲۵ ساله روسی خیلی زیبا است

مدل ۲۵ ساله روس Anastasiya Kvitko  بدن بسیار خاصی دارد. او به کمک ورزش های خاص و کیفیت بدنش، نقاطی از بدنش را بیش از حد جلوه گر ساخت که هم در نوع خودش جالب است و هم شاید عجیب…  طرفدارانش در اینستاگرام همین روزها به ۹ میلیون نفر می رسند.

More from مرد روز
اعتراضِ مردان عظیم الجثه فوتبال امریکایی به خشونت در خانواده
دهها بازیکن ورزش فوتبال امریکایی که مشخصه اصلی بازی و قابلیت شان...
Read More