حالت‌های هماغوشی بدون شتاب

یکی از کارهایی که زوج ها در این شتاب و همهمه همیشگی زندگی، غافل می‌مانند عشقورزی آرام و بدون عجله است. زوج ها گاهی بهتر است دور از هیاهوی روزانه، فرصتی ایجاد کنند تا وقتی با هم هستند سراسیمه نباشند. به همدیگر فرصت دهند که زمان هم آغوشی‌شان هر قدر که می‌شود طول بکشد.

این سه حالت عشقورزی اجازه می‌دهند زناشویی سریع به پایان نرسد. در حالت مبل سواری، هر دو نفر در حالتی آرام قرار دارند. هیچکدام نباید در وضعیتی باشند که بدن دوست ندارد. زن می‌تواند همه حرکات دخول را، خودش کنترل کند و مرد هم با دست و انگشتانش می‌تواند مسیر به اوج رسیدن زن را تنظیم کند.

حالت جنسی آرام - پروانه‌ایی

حالت جنسی آرام – چرخش

 

Make Sex Last a Lot Longer with These 8 Sex Positions

Illustration by: JENNY YUEN/CANDACE NAPIER

More from مرد روز

کاریکاتورهای روز – از کرونا بترسیم

کاریکاتوریست ترکیه ایی Engin Selçuk متولد هامبورگ آلمان ولی ساکن ازمیر است....
بیشتر بخوان