مهمترین درس زندگی که هیچکس به شما نمی‌آموزد

ریاضی دان، مخترع، فیلسوف و متفکر مذهبی قرن ۱۷ میلادی « پاسکال» آدم خیلی عجیبی بود. اکثر تفکرات ذهن قدرتمندش در دوران نوجوانی و اوائل جوانی به وجود آمد.

مهمترین اثری که قبل از مرگش در ۳۹ سالگی از خود به جای گذاشت یادداشت های بسیار خصوصی است که تلاش کرد به یک تعریف از انسان دست یابد.

پاسکال می گوید: « ریشه همه مشکلات بشر در این است که قادر نیست به تنهایی و در سکوت، برای مدتی درون یک اتاق بنشیند»

به نظر او ما انسانها از سکوت می ترسیم و اصلا دل مان نمی خواهد احساس بی حوصلگی کنیم. برای همین در طول زندگی مدام و به هزاران دلیل، کاری می کنیم که حواس مان را پرت کنیم یا خودمان را مشغول سازیم.

ما راه هایی پیدا کردیم که مدام به هم نزدیکتر شویم. از طریق اینترنت به سادگی ورق زدن صفحات، می‌توانیم همه جا باشیم. با هر انسانی در هر لحظه حرف بزنیم و دیدار تصویری داشته باشیم.

ما انسانها به خودمان می قبولانیم که اصلا چرا باید تنها باشیم وقتی که می توانیم مدام متصل به دیگران باشیم. در صورتی که بشر تفاوت بین امکان تنها بودن و احساس تنها ماندن را به درستی درک نکرده است.

واقعه اسفبار در زندگی ما انسانها این است که هر چه بیشتر از تنهایی و سکوت و روبرو شدن با خود می گریزیم بی قرارتر ونیازمندتر و مضطرب تر می شویم.

ما تکنولوژی مان را و ابزار راحت سازی زندگی مان را هر لحظه صیقل می دهیم تا زندگی بهتری داشته باشیم ولی عملا فقط وسایلی می آفرینیم که ما را از خود دور سازد. ما شاید به کمک « پیشرفت» بتوانیم بیقراری مان را پنهان کنیم یا سرگرمش کنیم ولی قادر به رفع آن نیستیم.

ما انسان های معاصر بیشتر از همیشه، به همان حرف پاسکال صحه می گذاریم که تحمل تنها بودن با خودمان را نداریم و با سرعتی باور نکردنی فقط بر وسایل مشغول کننده و سرگرم کننده می افزائیم تا با همه چیز در تماس باشیم جز خودمان …

به قول پاسکال تا ما با خودمان روبرو نشویم. تا با خودمان شروع به گفتگو نکنیم. تا با بیقراری خود کلنجار نرویم به آرامش و لذت و خرسندی واقعی نخواهیم رسید.

 

the most important skill nobody taught you
https://medium.com/personal-growth/the-most-important-skill-nobody-taught-you-9b162377ab77

image source
https://www.pexels.com/@fariphotography

More from ونداد زمانی

با رای دادن به خاتمی، موسوی و روحانی اشتباه نکردم

همه ما افرادی که به امید رفرم در درون حکومت یا از...
بیشتر بخوان