مهمترین درس زندگی که هیچکس به شما نمی‌آموزد

ریاضی دان، مخترع، فیلسوف و متفکر مذهبی پنج قرن پیش « پاسکال» می گوید: « ریشه همه مشکلات بشر در این است که قادر نیست به تنهایی و در سکوت، برای مدتی درون یک اتاق بنشیند»

به نظر او ما انسانها از سکوت می ترسیم و اصلا دل مان نمی خواهد احساس بی حوصلگی کنیم. برای همین در طول زندگی مدام و به هزاران دلیل، کاری می کنیم که حواس مان را پرت کنیم یا خودمان را مشغول سازیم.

به نظر او بشر تفاوت بین امکان تنها بودن و احساس تنها ماندن را به درستی درک نکرده است.

واقعه اسفبار در زندگی ما انسانها این است که هر چه بیشتر از تنهایی و سکوت و روبرو شدن با خود می گریزیم بی قرارتر و نیازمندتر و مضطرب تر می شویم.

ما تکنولوژی مان را و ابزار راحت سازی زندگی مان را هر لحظه صیقل می دهیم تا زندگی بهتری داشته باشیم ولی عملا فقط وسایلی می آفرینیم که ما را از خود دور سازد. ما شاید به کمک « پیشرفت» بتوانیم بیقراری مان را پنهان کنیم یا سرگرمش کنیم ولی قادر به رفع آن نیستیم.

ما انسان های معاصر بیشتر از همیشه، به همان حرف پاسکال صحه می گذاریم که تحمل تنها بودن با خودمان را نداریم. ما راه هایی پیدا کردیم که مدام به هم نزدیکتر شویم. از طریق اینترنت به سادگی ورق زدن صفحات، می‌توانیم همه جا باشیم. با هر انسانی در هر لحظه حرف بزنیم و دیدار تصویری داشته باشیم.

از دید این متفکر تا ما با خودمان روبرو نشویم. تا با خودمان شروع به گفتگو نکنیم. تا با بیقراری خود کلنجار نرویم به آرامش، لذت و خرسندی واقعی نخواهیم رسید.

the most important skill nobody taught you
https://medium.com/personal-growth/the-most-important-skill-nobody-taught-you-9b162377ab77

image source
https://www.pexels.com/@fariphotography

More from ونداد زمانی
بررسی دلیل مرگ مسن ترین فرد جهان
موقعیت از این کاملتر نمی شد تصور کرد. Hendrikje van Andel-Schipper زنی...
Read More