مجردی بهتر است یا متاهلی

نوشتن در باره زندگی مجردها همیشه حالت تدافعی دارد. باید مدام ثابت کرد مجردی چیز بدی نیست. در صورتی که ازدواج به خودی خود امر مثبتی تلقی می شود و ذهن جامعه به دنبال نشانه های منفی برای آن نیست.

بیشترین تصور منفی دور این احتمال می گردد که مجردها افسرده هستند یا اینکه مجردها جزو بازنده ها هستند و از قطار خوشبختِ زندگی زناشویی و ازدواج و بچه داشتن، جا مانده اند. ولی تحقیقات می گوید تفاوت عمده ای برای داشتن مشکلات و ناهنجاری ها، بین مجردها و متاهلین نیست.

اگر این حقایق علمی را در کنارِ همه پیشداوری ها و اذیت های که مجردها دچارش هستند بگذاریم می بینیم که باید به دنبال یک خصلت قوی انسانی در بین مجردها گشت. به قول معروف عجب صبری باید داشته باشند که در همهمه امواج منفی، نه تنها مجرد باقی می مانند بلکه سالم و قوی و بانشاط هم هستند.

نمی شود انکار کرد که به هر حال زندگی متاهل ها مزیت هایی هم دارد. دو نفری که همدیگر را دوست داشتنی یافتند و با هم زندگی می کنند برنامه اقتصادی و اجتماعی مشترک دارند. از چتر حمایتی خانواده ها و شبکه دوستان بیشتر برخوردارند. حامی و یار و همدم و نگران همدیگر هستند.

اما هر چه که بیشتر به زندگی زناشویی امتیاز دهیم و هر چقدر که از ناراحتی های زندگی مجردی بگوییم باز باید برگردیم به این حقیقت که چطور با همه این موانع روحی و اجتماعی، جمعیت مجردها در حال افزایش است و طبق آمار در اکثر شهر های بزرگ دنیا حدود 40 درصد افراد بزرگسال جامعه را شامل می شوند؟

مجردها افراد مقاوم و قدرتمندی از هر نظر هستند. تصمیم مستقل گرفتن، بها دادن به زندگی خلاق و کنجکاوی بیکران شان، به آنها عملا این شانس را می دهد که شاید بیشتر از خیلی ها، قدر زندگی و فرصت حیاتی که نصیب شان شده است را بدانند. سبکبال ولی سخت کوش، حریصِِ تجربه بیشتر در تمام زمینه های زندگی باشند.

دنیای متاهل ها و فرهنگ عمومی در صدد تکیه بیش از حد به « یک نفر دیگر» در زندگی است. برای همین مدعی هستند افراد مجرد، صمیمیت و صداقت یک رابطه انسانی را عمیقا تجربه نمی کنند. در صورتی که اگر در زندگی مجردها دقت و تحقیق بیشتری شود متوجه خواهند شد که درست به این دلیل که همه زندگی شان محدود به یک نفر دیگر نیست می توانند صمیمت خالص تری را در زندگی شان با دیگران داشته باشند.

یادمان همیشه باشد که مسابقه ای در کار نیست و نوشته های من هم قراری ندارد که ثابت کند زندگی مجردی بهتر یا بدتر است. انسانها و نیاز و شرایط شان بسیار متفاوت از همدیگر است. من فقط امیدوارم از پیشداوری و قضاوت های مرسوم نسبت به مجردها کمی فاصله بگیریم.

Are Single People Mentally Stronger Than Everyone Else? Bella DePaulo Ph.D

marderoozhttps://www.psychologytoday.com/ca/blog/living-single/201305/are-single-people-mentally-stronger?utm_source=FacebookPost&utm_medium=FBPost&utm_campaign=FBPost

More from مرد روز
لاس زدن دقیقا چیست؟
آیا لاس زدن غیرمحترمانه است و به خودی خود هدفش توهین به...
Read More