عکس روز – پلیس شیلی و توله‌سگ‌هایش

افسران پلیس زن شیلی در حال رژه برای روز استقلال کشور با توله سگ های  که قرار است برای اداره پلیس تعلیم داده شوند  (Photo credit should read CLAUDIO REYES/AFP/Getty Images)

 

More from مرد روز

افزایش بی‌دینی در امریکا

 تاکنون چندین سنجش عمومی توسط موسسات معتبر آمارگیری در امریکا صورت گرفته...
بیشتر بخوان