عکس روز – پلیس شیلی و توله‌سگ‌هایش

افسران پلیس زن شیلی در حال رژه برای روز استقلال کشور با توله سگ های  که قرار است برای اداره پلیس تعلیم داده شوند  (Photo credit should read CLAUDIO REYES/AFP/Getty Images)

 

More from مرد روز
با کاهش ارزش پول ملی چطور روبرو شویم؟
متاسفانه به نظر می رسد، این روزها اکثریت ما ایرانیان در یک...
Read More