عکس روز – پلیس شیلی و توله‌سگ‌هایش

افسران پلیس زن شیلی در حال رژه برای روز استقلال کشور با توله سگ های  که قرار است برای اداره پلیس تعلیم داده شوند  (Photo credit should read CLAUDIO REYES/AFP/Getty Images)

 

More from مرد روز

واقعیت های علمی در باره خواب و رویا

دکتر Patrick McNamara، محقق خواب و رویا و استاد دانشکده عصب شناسی...
بیشتر بخوان