پیدا کن آنکه ترا بدون پول می خواهد

پسری هستم ۲۹ ساله که با پدر و مادرم زندگی می کنم. درآمد کارمندی دارم و متاسفانه با این وضعیت توان ازدواج ندارم. دختران هم به امثال من محل نمی گذارند.

مخ زنی تنها چیزی است که از عهده اش برمی ایم ولی آن هم فایده ندارد چون برای انجام سکس از لحاظ مکانی دچار مشکل هستم. وضعیت مالی که دارم هم اجازه نمی دهد برایش هزینه کنم.

.
ابراهیم عزیز

شکی نیست که تغییرات و بحران در کشور، وضعیت رابطه ها و آشنایی ها در جامعه ایران را  بغرنج کرده است ولی این اتفاق فقط محدود به مردان نیست. دختران زیادی هم هستند که به مشکلات و وضعیت مشابه تو گرفتارند.

واقعا از خودت بپرس چرا جذب زنانی می شوی که برای آشنایی اولیه باید مخ زنی کنی؟ یا برای شان بریز و بپاش کنی؟ این همه زن و مرد جوان در دانشگاه ها و محیط کار، خیابان، محیط های فرهنگی و تفریحی یا حتی مهمانی ها با هم آشنا می شوند مطمئن باش وضع شان از تو بهتر نیست.

این همه دختر ایرانی که مثل خودت در خانواده و مرام و سنت مشابه تو و حتی قشر اقتصادی تو در این جامعه تربیت شده اند را چرا نمی بینی؟

چرا اینقدر به خاطر جوِ پول زده کشورت، مدام از بی پولی حرف می زنی. بگذار دخترانی که با پول پرستی تربیت شده اند با مشابه خودشان بگردند. تو هم دنبال دختری بگرد که مثل تو فکر می کند. این جستجو نیاز به پول ندارد. قدرت تشخیص و دقت و پیگیری و مرام می خواهد.

حتما برای تو پیدا کردن یک رفیق و عزیز، سخت تر است ولی به زحمت و صدها بار جواب منفی شنیدن می ارزد. یکی را پیدا کن ترا همانطوری که هستی بخواهد. یک لحظه هم کوتاه نیا.

Photo by Lucas Ludwig on Unsplash

Written By
More from بهمن

خوش آمدن با عشق فرق دارد

توی محیط کار، یک آقایی هست که از هر لحاظ همون مردی...
بیشتر بخوان