چین‌های‌ پیشانی بیشتر، بیماری قلبی بیشتر

چین‌های روی صورت و پیشانی از قدیم نشانه افزایش سن بوده است اما محققین فرانسوی نشان دادند چین‌های پیشانی می تواند نشانه بیماری‌های قلبی باشد که منجر به مرگ آدمها می شود.

تحقیق فوق که به مدت بیست سال ۳۲۰۰ نفر آدم سالم را در سن های ۳۲ تا ۶۲ سالگی زیر نظر گرفته بود نشان داد تعداد افرادی که در طی این مدت فوت کرده اند صورت شان از همان ابتدا چین و چروک بیشتری داشت.

در گزارش چاپ شده در فصلنامه Archives of Cardiovascular Diseases Supplements  عنوان شده است افراد مورد سنجش قرار گرفته به سه گروه  چین و چروک پیشانی زیاد، معمولی و بدون چین، تقسیم بندی شدند. در مجموع ۳۲۰ نفر در سنین مختلف، از این گروه بزرگ  در طی دو دهه، فوت کرده اند.

بررسی‌ها نشان داد مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی در آنهایی که چین و چروک بیشتر داشتند ده برابر آنهایی بود که از کمترین چین برخوردار بودند.

محققین هنوز دلیل فیزیکی مشخصی برای این نتایج به دست نیاورده اند ولی حدس می زنند که تصلب شرائین یا سخت شدن شاهرگ‌ها، به  دسترسی کمتر خون و اکسیژن در مویرگ های بسیار ریز صورت منجر می شود. محدودیتی که تاثیرش به صورت چین و چروک، خودنمایی می کند.

 

Forehead Wrinkles Could Increase Your Risk of Dying, And Scientists Don’t Know Why

Photo by Gregory Hayes on Unsplash

More from مرد روز
کاریکاتور روز – دعوای ترامپ و کیم جونگ اون
نقاش هلندی Tjeerd Royaards به خوبی توانسته است نشان دهد ترامپ و...
Read More