سکس به زندگی معنا و مفهوم می‌بخشد

Credit: Pixabay

زندگی و حیات بر روی سیاره ما بدون سکس نمی توانست ایجاد و ادامه یابد. تعریف حیات، در ابتدایی ترین شکل، در تک سلولی های اولیه بر دو اصل استوار بود. ایجاد یک غشا و پوسته محافظتی به دور خود که معنای اصلی اش ایجاد « من» است. اصل دوم حیات، تکرار و باز سازی « من» است که از نصف شدن همان سلول اولیه به وجود می آمد.

حیات یک راه طولانی چند میلیارد ساله را از آن موجود تک سلولی به انسان که ترکیبی پیچیده از میلیاردها سلول می باشد پیمود. به همان نسبت هم تعریف « من» یک تک سلولی تبدیل به یک هویت و شخصیت بسیار پیچیده انسانی ختم شد که فکر می کند، تخیل می ورزد، منطق دارد و یک دنیا معنا  مفهوم برای خود می چیند

نحوه تقسیم و تکرار آن « من» اولیه نیز تبدیل به هزاران نوع شگرد و راهکار تولیدمثل در بین انواع جانوران ختم شد.

سکس یک پاداش زیبا و لذت بخش است که در موجودات زنده شکل گرفت تا آنها را بفریبد و تشویق شان کند  هر ریسک و رنجی را برای تولید مثل تحمل کنند، تا زندگی ادامه یابد.

تکرار نسل در درجه اول یعنی از خود گذشتن، یعنی جمع آوری همه پس اندازی که یک درخت یا مرغ یا یک طاووس دارد برای اطمینان از اینکه نسل شان باقی می ماند. همه مذکرها و مونث ای سیاره ما باید هر چه در طبق اخلاص دارند رو کنند تا بتواند خودشان را تکرار و تکثیر کنند.

مذکرها و مونث ها در طبیعت باید تا سرحد مرگ از خودگذشتگی کنند تا نسل شان تکرار و تکثیر شود. برای  اینکه موجودات زنده تشویق به این از خودگذشتگی شوند رابطه جنسی به یک پاداش لذتبخش  و معنادار تبدیل شد.

این اواخر دانشمندان و بویژه روانشناسان سعی می کنند به روش های مختلف به دنبال یافتن معنا و مفهوم در  سکس و بخصوص در زناشویی هایی باشند که صمیمت بیشتر دارند .

دانشگاه George Mason در یک تحقیق، 152 دانشجوی دختر و پسر را برای مدتی تحت نظر قرار دادند و از آنها خواستند احساسات شان را به طور روزانه ثبت کنند. سنجش ها طوری تنظیم شده یود که می بایست فعالیت جنسی شان را نیز درج کنند.

نتیجه گیری ها نشان داد دانشجویانی که در طی دوره تحقیقات، سکس داشته اند و در درجه مهمتر، رابطه جنسی شان صمیمی و عزیز بوده است بیشتر از بقیه به داشتن معنا و مفهوم در زندگی شان اشاره کرده اند.

 

 

Study finds how sex gives life meaning

Sexuality leads to boosts in mood and meaning in life with no evidence for the reverse direction: A daily diary investigation.

 

More from مرد روز
انسانها ۹۹.۹ درصد ژن‌شان مشترک است
دانشگاه استانفورد ضمن بررسی اطلاعات دی ان ای بیش از هزار انسان...
Read More