دوقلوهای روسپی آمستردام ۷۷ سال شدند

محله روسپی های آمستردام یکی از قدیمی ترین بازارهای داد و ستد جنسی جهان است. این محله در اصل بخشی از یک بندر بوده است که از ۸۰۰ سال پیش تبدیل به مرکز تجمع ملوانان و روسپی ها شده است. بعدها، مسافرین کشتی های هلندی از همین بندر به سمت امریکا رفتند و اولین ساکنین منهتن در امریکا شدند.

محله روسپی ها ترکیبی از چندین کوچه، بازار غذا و فروشگاه و کلیسای قدیمی است. بیش از ۳۰۰ اتاقک کوچک در آن وجود دارد که روسپی های قانونی خود را در معرض فروش می گذارند.

خواهران دوقلوی Louise و Martine حدود ۵۰ سال است در این محله کار می کنند. یکی از خواهرها فقط به عنوان نظافتچی در اتاقک خواهرش کار می کرد که او هم به درخواست یک مشتری و خواهرش، مشغول به این کار شد.

در مجموع، این دو خواهر روسپی، هفت فرزند و چندین نوه دارند. آنها هنوز برای یک یا دو بار در هفته به خاطر مشتریان قدیمی که به همراه آنها پیر شده اند به این کار ادامه می دهند.

روسپی گری در همه جای هلند آزاد و قانونی است و از مالیات دهندگان کشورهستند. ولی نهضتی در هلند شروع شده است که دارد به مرور روسپی خانه ها را می بندد و تلاش دارد خرید و فروش جنسی را غیرقانونی کند. صحبت از بستن این محله روسپیان نیز روز به روز جدی تر می شود.

https://www.amsterdam.info/red-light-district/

https://en.wikipedia.org/wiki/De_Wallen

 

 

More from مرد روز
ویدئوی همکاران افتخاری جشن تیرگان 2115
بیش از 300 جوان ایرانی دوست داشتنی و خوشفکر، کارگزاران افتخاری جشن تیرگان هستند. افرادی...
Read More