فرانسه به فینال جام جهانی راه یافت

More from مرد روز

گوریل ها

می گویند به لحاظ ژنتیکی، شباهت انسان و گوریل بین 95 تا...
بیشتر بخوان