فرانسه به نیمه نهایی راه یافت

فرانسه بدون هیچ درخششی، از سد اروگوئه با نتیجه دو بر هیچ عبور کرد و به مرحله نیمه نهایی جام راه یافت.

More from مرد روز

امریکا ملت مجرد

آخرین آمار مرکز سرشماری امریکا گویای این حقیقت است که بیشتر از...
بیشتر بخوان