فرانسه به نیمه نهایی راه یافت

فرانسه بدون هیچ درخششی، از سد اروگوئه با نتیجه دو بر هیچ عبور کرد و به مرحله نیمه نهایی جام راه یافت.

More from مرد روز

هشت عکس هفته

زندانیان ایالت کالیفرنیا - چینو  زندانی های انفرادی در حین گروه درمانی...
بیشتر بخوان