فرانسه به نیمه نهایی راه یافت

فرانسه بدون هیچ درخششی، از سد اروگوئه با نتیجه دو بر هیچ عبور کرد و به مرحله نیمه نهایی جام راه یافت.

https://www.youtube.com/watch?v=Pu9PCqJ8Kzc

More from مرد روز
حالت‌های جنسی که زنان دوست دارند چیست
۱- هماغوشی عادی Missionary این حالت عشقورزی معمولا اولین نوع حالت جنسی...
Read More