فرانسه به نیمه نهایی راه یافت

فرانسه بدون هیچ درخششی، از سد اروگوئه با نتیجه دو بر هیچ عبور کرد و به مرحله نیمه نهایی جام راه یافت.

https://www.youtube.com/watch?v=Pu9PCqJ8Kzc

More from مرد روز
گزارش عکاسی پرتره: در آغوش دوران جوانتر خودم
وقتی وارد ۴۰ سالگی شدم دوست داشتم دوره جوانتر خودم را در...
Read More