پدرِ یک جوان بازداشتی

این مرد، پدر یک جوان به نام «عبدالله بزرگ‌زاده» است که در اعتراضات به تجاوز گروهی به دختران در شهر ایرانشهر شرکت کرد و بازداشت شد. حالا او مقابل سر در سپاه ایستاده و جویای وضعیت پسر بازداشتی خود است.

More from مرد روز

ده عادت ناسالم و مرگبار مردانه

مرد بودن، قوی و شجاع بودن فقط بخشی از مرد بودن است....
بیشتر بخوان