بعضی‌ها از دیدن زوج‌های شاد، ناراحت می‌شوند

 

من ۲۹ ساله ام و در طی این مدت به اندازه سهم خودم چند تجربه دوستی و حتی عشق هم داشتم. اما نمی دانم چرا این اواخر از دیدن یک زوج خوشحال در مهمانی و یا در رستوران و خیابان عصبی می شوم. دیدن یک زوج که در ملا عام دارند به هم علاقه  نشان می دهند ناراحتم می کند و و حتی آزار دهنده است ولی چرا؟

ناشناس عزیز

بگذار رک و صریح حرف بزنم چون نامه ات به اندازه کافی آشکارا دارد می گوید که ممکن است کمی نسبت به زوج های خوشبختی که می بینی حسودی می کنی.

شاید به خاطر این عصبی می شوی چون می خواهی یکی از آن دو باشی ولی برایت در حال حاضر ممکن نیست.

شاید ممکن است از حس تنهایی ات باشد.

شاید یک نفر را خیلی دوست داشتی و مدام در محیط عمومی، خودتان علاقه و صمیمت تان را به رخ هم می کشیدید.
.
شاید یادآور یک ترس است. ترسِ از دست دادن فردی که خیلی دوست داری.

 

 

Written By
More from بهمن
اعتماد از زندگی ما رفت
 با سلام مردی هستم پنجاه ساله با دو فرزند… بیست و هشت...
Read More