سه نوع دلگرمی برای تحمل سختی ها

وقتی یک نفر می گوید عزیزش هستی باید در لحن و رفتارش آن را ببینی. اجازه نده علاقه شان به تو، مبهم باشد.
آدمها برای عاشق شدن عجله می کنند. خیلی ها جذابیت فیزیکی را عشق می پندارند. خیلی ها به خاطر تنهایی، علاقه شان را عشق فرض می کنند. مدتی دست از جستجوی عشق بکشید. بگذارید عشق پیدای تان کند.
سه نوع دلگرمی برای تحمل سختی ها وجود دارد  1- مهر تایید: اشکالی ندارد که اذیت شدم چون به هر حال می خواهم حالم بهتر شود.  2 – اطمینان بخشی: من می توانم این اذیت شدن و رنج را تحمل کنم حتی اگر دوست ندارم.  3 –  چشم انداز: من روزگار بدتر از این هم داشتم و همیشه توانستم از آن عبور کنم. من روزهای خوبی هم در زندگی ام داشتم و همیشه به این بدی هم نبوده است.
مشکل واقعی در زندگی این است که نتوانیم به درک درستی از خودمان برسیم 

artwork by Nicole Rifkin

artwork by srsalme
artwork by fkashou
artwork by Daniel Taylor
artwork by Taisuke Mohri
artwork by by 中下游

artwork by Nicole Rifkin

https://www.facebook.com/theartidote/

More from مرد روز

عکس های قدیمی مادران وقتی قرتی و جوان بودند

مجله اینترنتی boredpanda اکثر مطالب، تصاویر و ویدئوهایش را از مردم عادی می...
بیشتر بخوان