سه نوع واکنش برای تحمل سختی‌ها


سه نوع ترفند برای تحمل سختی ها وجود دارد:

۱- اشکالی ندارد که ناراحت شدم چون تاوانی است برای اینکه حالم بهتر شود.

۲- من می توانم این اذیت شدن و رنج را تحمل کنم حتی اگر دوست ندارم چون ربطی به هویت من ندارد.

۳ – من روزگار بدتر از این هم داشتم و همیشه توانستم از آن عبور کنم. من روزهای خوبی هم در زندگی ام داشتم و همیشه به این بدی هم نبوده است.

 

https://www.facebook.com/theartidote/

More from مرد روز

کارخانه جذب دی اکسید کربن از هوا

عملا زمین روز به روز حالش بدتر می شود چون اصلی ترین...
بیشتر بخوان