چرا بعضی‌ها « عوضی دائمی» هستند

استاد روانشناسی دانشگاه استنفورد رابرت ساتن سالها بر روی خصلت های آدم های عوضی و بی ملاحظه، تحقیق کرده است. او معتقد است بزرگترین واکنش موثر نسبت به آدم های عوضی این است که اصلا تحویل شان نگیریم و به رفتارشان عکس العمل نشان ندهیم.

او در کتاب جدیدش به این مسئله اشاره می کند که بشر به طور ذاتی تحمل رفتار آدم های عوضی را ندارد. یک میل غریزی در انسانها هست که می خواهد در برابرشان بایستد و … اما هر نوع واکنشی در حقیقت یک پیروزی برای افراد عوضی است چون نیت شان این است که ناراحتی دیگران را ببینند.

دلایل عوضی بودن انسانها متفاوت است. خیلی از ما، گاهی رفتار عوضی از خود بروز می دهیم. خستگی، کم خوابی و ناگزیری، بعضی ها را به رفتار عوضی سوق می دهد. عده ایی نیز به خاطر قدرت و موقعیتی که دارند تغییر ماهیت می دهند و رفتار عوضی از آنها سر می زند.

اما شرایط، تربیت و تجربیات زندگی، بعضی ها را «عوضی دائمی» می کند. این نوع افراد به هیچکس اعتمادی ندارند و احتمالا دوران کودکی شان بدون محبت گذشته است.

بهترین کار این است از محوطه تاثیر و رفتارشان، فاصله بگیریم. گاهی البته اگر شرایط مهیا بود و مقاومت در برابر عوضی ها امکانپذیر بود با قدرت تمام جلوی شان می شود ایستاد و طعم رفتار عوضی شان را به آنها چشاند.

زندگی همیشه ذره ذره ما را تغییر می دهد و اگر دقت نکنیم چنان بد می شویم که شانس « انسان بودن» را در طی زندگی از دست می دهیم. ما بهتر است یک دوست یا عضو خانواده را تعیین کنیم که حرفش را قبول داشته باشیم و از آنها بخواهیم صمیمانه در باره امکان عوضی شدن ما، هشدار دهند.

A Stanford psychologist on the art of avoiding assholes

image source

https://toughnickel.com

More from مرد روز
ریشه‌های سکس در ماقبل تاریخ
مدتی است از انتشار کتاب «ریشه‌های سکس در ماقبل تاریخ» نوشته زوج...
Read More