رضا شاه، بنیانگذار ایران نوین است

رضا شاه بخشی از تاریخِ معاصر کشور کهنسال ما است. او در حد شعور و موقعیتی که داشت توانست برای ایران مفید واقع گردد. سلطنت او مصادف با رونق جهان در دوره صلح و آرامش بین دو جنگ جهانی بود. با هدایت او، ایران توانست همراه با توسعه جهانی، قدم های بزرگ بردارد.

گرایش او به آلمانی ها و همکاری فراوان با آنها و حضور سه هزار مستشار آلمانی، به مذاق متفقین در آوائل جنگ دوم جهانی خوش نیامد. متفقین او را به جزیره موریس تبعید کردند و پسرش را جانشینش ساختند.

متاسفانه با بستن رسانه های آزاد و احزاب، حکومت رضا شاه مدام به سمت استبدادی شدن پیش رفت. ولی با وجود همه این نارسایی های ریشه ایی، به خاطر تربیت و شخصیت وطن پرستانه، مجری تغییرات و زیرساخت سازی های عظیم در وطنش شد.

رضا شاه، شایستهِ توجه و احترام ملت ایران است. اینها بخش های مثبت فعالیت رضا شاه پهلوی هستند:

ساخت راه‌آهن سراسری ایران  از دریای خزر تا خلیج فارس
بنیان‌گذاری دانشگاه تهران
تهیه و تصویب نخستین قانون مدنی ایران
بنیان‌گذاری ثبت اسناد
بنیان‌گذاری ثبت احوال برای برگزیدن نام خانوادگی و صدور شناسنامه
لغو کاپیتولاسیون مربوط به معاهده ترکمانچای
راهسازی سراسری در کل کشور
متحدکردن نیروهای نظامی و تشکیل ارتش ایران و تصویب قانون نظام وظیفه عمومی
بنیان‌گذاری بانک سپه
بنیان‌گذاری بانک ملی ایران
بنیان‌گذاری بیمه ایران
بنیان‌گذاری رادیو ایران
بنیان‌گذاری خبرگزاری پارس
بنیان‌گذاری فرهنگستان ایران
تغییر تقویم رسمی ایران از تقویم هجری قمری به تقویم خورشیدی جلالی
تغییر نام رسمی کشور در زبان‌های خارجی و مجامع بین‌المللی از «پرشیا» به «ایران» در سال ۱۳۱۴
دستور به حفظ، بازسازی و مرمت آثار تاریخی ایران
تأسیس نخستین موزه ایران با نام موزه ایران باستان
حفظ یک‌پارچگی و تمامیت ارضی ایران با سرکوب افرادی هم‌چون شیخ خزعل، اسماعیل سیمیتقو…
بازسازی مکان‌های تاریخی ایران از جمله آرامگاه فردوسی و آرامگاه خیام و موافقت با باستان شناسان خارجی برای بررسی و کشف آثار باستانی در ایران
ایجاد رادیو ایران
تأسیس موزه ملی ایران
ساخت فرودگاه مهرآباد

More from ونداد زمانی
2014 گرمترین سال جهان شناخته شده است
بسیاری از مراکز علمی رسما اعلام کرده اند که سال 2014 لقب...
Read More