شیر سوسک، مقوی‌ترین شیر دنیا

یک ضرب المثل ایرانی داریم که می گوید جاهای مخصوص و تخیلی هستند که در آن از شیر مرغ تا جان آدمیزاد هم یافت می شود… ولی گویا کم کم مواد غیرمحال و کمیاب، در واقعیت هم قابل دسترس خواهند شد.

تحقیقات یک تیم بین المللی نشان داده است که پروتئین های کریستال شده در شکم سوسک، چهار برابر مقوی تر از شیر گاو است و دانشمندان فکر می کنند می تواند جایگزین غذایی خوبی برای رشد جمعیت سیاره ما باشد.

البته فقط یک نوع سوسک با نام علمی Diploptera punctate از این قابلیت برخوردار است. بی شک  دوشیدن شیر از این سوسک مخصوص غیرممکن است ولی دانشمندان امیدوارند با تجزیه و شناسایی دقیق پروتئین مربوطه، بتوانند کریستال های مقوی فوق را در لابراتوار بازسازی کنند.

محوطه غذایی فشرده در شکم این نوع سوسک منبع کامل پروتئین، شکر و چربی را به صورت ذرات کریستال شده در خود دارد.

 

Scientists Think Cockroach Milk Could Be The Next Superfood, And We Wish We Were Kidding

The research was published in IUCrJ, the journal of the International Union of Crystallography.

http://journals.iucr.org/m/issues/2016/04/00/jt5013/

More from مرد روز
شش عکس از آغوش لخت عاشقانه
عشقبازی قبل از هر چیز ابراز اعتماد به یک انسان دیگر است....
Read More