دختران به داد پسران مجرد برسید

در طی دو سه نسل گذشته، مردان به خاطر تغییرات سریعی که در جهان و مرام های زندگی اتفاق افتاده است در نوعی شوک به سر می برند. بسیاری از مردان با آنکه از مزیت های یک مرد قدیم، بهره ایی نمی برند ولی هنوز فکر می کنند باید مسئول و نان آور اصلی خانواده جدید باشند.

خیلی از مردان جوان با وجود داشتن شخصیت قوی و مهربان و با وجود موفقیت های نسبی که در زندگی دارند از طلاق و  خیانت می ترسند از تنها نان آور خانه بودن می ترسند.  به خاطر همین دختران ایرانی بخصوص آنهایی که مستقل هستید و به مرد به عنوان تکیه گاه اقتصادی نگاه نمی کنید قدم پیش بگذارید و اگر از مردی خوش تان می آید درخواست آشنایی بدهید. در اولین فرصت به مردی که برای تان جذابو دوست داشتنی است بگویید که دوست دارید و می توانید بخشی از  مسولیت مالی زندگی مشترک را تامین کنید.

خلاصه اینکه دختران عزیز وطن بحرانزده و نامتعادل، بسیاری از مردان به خاطر تغییرات و توقعات جدید زندگی و گرانی و سخت شدن زندگی، می ترسند ریسک کنند.  بویژه اینکه زندگی  در دوران جدید و معاصر طوری است که اگر ناچار باشند می توانند با غذای پیش ساخته و خدمات قابل دسترس برای زندگی، خود را از داشتن همسر  بی نیاز ببینند.

به سراغ پسران مجرد بروید و به آنها نشان دهید که شاید برای شان غذا نمی پزید و لباس شان را نمی شوئید ولی سهم اجاره خانه و قدرت پرداخت هزینه های شخصی خودتان را دارید. به خودتان و به آنها یادآوری کنید که دوستی و عشق و « تنها نخوابیدن» و برنامه و هدف مشترک داشتن و حتی فرزند داشتن، همچنان خوب و انسانی و زیبا است و دو تایی تان به کمک همدیگر یکمی توانید  زندگی مشترک خوب ایجاد کنید.

Image Source

Girls Ask Guys

 
Written By
More from Marzieh.H
یکی از قلق های همسرداری
ماجرا از آنجا شروع شد که بعد از یک روز بد و ماندن...
Read More