دختران به داد پسران مجرد برسید

در طی دو سه نسل گذشته، مردان به خاطر تغییرات سریعی که در جهان و مرام های زندگی اتفاق افتاده است در نوعی شوک به سر می برند. بسیاری از مردان با آنکه از مزیت های یک مرد قدیم، بهره ایی نمی برند ولی هنوز فکر می کنند باید مسئول و نان آور اصلی خانواده جدید باشند.

خیلی از مردان جوان با وجود داشتن شخصیت قوی و مهربان، و با وجود موفقیت های نسبی که در زندگی دارند به خاطر همین مسئله، نمی خواهند خودشان را به دردسر بیاندازند.

مردان از طلاق و  خیانت می ترسند از تنها نان آور خانه بودن می ترسند.  به خاطر همین دختران ایرانی بخصوص آنهایی که مستقل هستید و به مرد به عنوان تکیه گاه اقتصادی نگاه نمی کنید  قدم پیش بگذارید و اگر از مردی خوش تان می آید درخواست آشنایی بدهید. در اولین فرصت هم بگویید که دوست دارید و می توانید بخشی از  مسولیت مالی زندگی مشترک را تامین کنید.

خلاصه اینکه دختران عزیز وطن، بسیاری از مردان به خاطر تغییرات و توقعات جدید زندگی، می ترسند ریسک کنند. نوع زندگی جدید هم طوری است که اگر ناچار باشند می توانند با غذای پیش ساخته و خدمات قابل دسترس برای زندگی، خود را از داشتن همسر  بی نیاز ببینند.

به سراغ پسران مجرد بروید و به آنها نشان دهید که شاید برای شان غذا نمی پزید و لباس شان را نمی شوئید ولی سهم اجاره خانه و قدرت پرداخت هزینه های شخصی خودتان را دارید. به خودتان و به آنها یادآوری کنید که دوستی و عشق و « تنها نخوابیدن» و برنامه و هدف مشترک داشتن و حتی فرزند داشتن، همچنان خوب و انسانی و زیبا است و دو تایی تان به کمک همدیگر یک زندگی مشترک خوب ایجاد می کنید.

Image Source

Girls Ask Guys

Written By
More from Marzieh.H
یکی از قلق های همسرداری
ماجرا از آنجا شروع شد که بعد از یک روز بد و ماندن...
Read More