تدریس فلسفه در دبیرستان های ایرلند

وقتی از فلسفه حرف می زنیم دقیقا یعنی چه؟ اصلا چه ضرورتی دارد وقتی همه دانش بشر در فاصله نوشتن چند کلمه و جستجوی آن در گوگل، در دسترس همه قرار دارد؟.

فلسفه شاید برای همین دوباره وارد صحنه زندگی بشر می شود چون انسان معاصر روز به روز از قدرت تصمیم گیری و جمع بندی اطلاعاتی که دارد عاجزتر می شود. فلسفه به تعبیری که همه بتوانند بفهمند و آن را در زندگی روزانه به کار ببرند در اساس خود سه توانایی است. فلسفه می تواند به ایجاد ذهن انتقادی، استقلال فکری و قوی تر شدن منطق، کمک کند. این سه ویژگی هوشمندانه اگر همواره با یک انسان عجین شود می تواند در هر نسل و دوره ایی، با فراز و نشیب زندگی، بهتر روبرو شود.

ایرلند کشوری است که از نظر تاریخی همیشه به فلسفه توجه داشته است. روزنامه های اصلی کشور بخش های ثابتی در باره فلسفه دارند. شخصیتی مثل Francis Hutchison از نظریه پردازانی بود که افکارش در شکل گیری قانون اساسی امریکا موثر بوده است و « George Berkeley» متفکری بود که اسمش بر روی یکی از بهترین دانشگاه های امریکا قرار داده شده است.

اقتصاد دنیای امروز برای نسل جوان نامطمئن شده است. شرکت های بزرگ مدام طلبکار تر می شوند و توقع دارند تحصیلکرده های جدید از چندین تخصص و تجربه برخوردار باشند و به همان نسبت نیز دوست ندارند شغل های ثابت و با امنیت طولانی مدت بدهند.

نسل جوان دنیا سعی می کند با شرایط اقتصادی و بازار تطبیق بیابند ولی به نظر می رسد اگر مسلح به اندیشه و فکر منظم و منطقی نباشند از قافله سریع رقابت ها، عقب می مانند.

رئیس جمهمور ایرلند آقای « Michael Higgins» از چند سال پیش بر گسترش آموزش فلسفه در مدارس اشاراتی داشته است و کم کم زمینه ایجاد درس هایی در  زمینه فلسفه را در آموزش و پرورش کشور تدارک دید.

در حال حاضر رشته های فلسفی در  ۶۰ دبیرستان کشور تدریس می شود و در قدم بعدی مسابقات و جوایزی برای تشویق این رشته تحصیلی در نظر گرفته شده است.

این روزها نگرانی از رشد شتابان انواع دستاوردهای تکنولوژی نظیر ربات ها و دستکاری های ژنتیکی بر روی بدن انسان باعث شده است که بر ضرورت آموزش فلسفه و خرد در دانشکده های فنی تاکید گردد.

ایرلند، آرام و با حوصله تمام، قدم های اولیه را بر می دارد که دانش آموزان کشور از قدرت تفکر و خرد برخوردار گردند. تخصصی که دیر یا زود در زندگی حرفه ایی شان در همه زمینه های شغلی مفید خواهد بود.

 

GOING BEYOND THE STEM TREND, IRELAND PUSHES PHILOSOPHY

https://psmag.com/education/ireland-pushes-philosophy