فروید و دو نوع تابو

فروید معتقد است دو نوع تابوی عمومی وجود دارند که بنیان اولیه تمدن بشری را شکل داده اند.

فروید سعی می کند در کتاب Totem and Taboo توضیح دهد که دو تابوی« پدر کشی» و « ممنوع شدن سکس با اعضای خانواده» زیربنای ایجاد تمدن بشری است.

فروید با تحقیقاتی که بر روی قبایل بومی استرالیا انجام داد پی برد که افراد قبیله به کمک ایجاد توتم که نوعی وسیله تشخیص و هویت یک قبیله نسبت به قبیله دیگر بود توانستند قبیله ها را از هم تفکیک کنند. از آن به بعد اعضای یک قبیله که دارای یک توتم هستند نمی بایست با هم، سکس می داشتند. فروید معتقد است وقتی اعضای اصلی خانواده به این سطح از درک رسیدند که  برخلاف حیوانات، با همدیگر در درون خانواده سکس نداشته باشند تمدن بشری شروع شد.

تابوی دومی که فروید آن را متعلق به همه جوامع بشری می داند تابوی « پدرکشی» است. بحث این تابو خیلی مفصل است ولی تقریبا اغلب تمدن ها آن را در خود دارند. از دید فروید، گناه ناشی از « پدرکشی» زمینه ساز شکل گیری همه مذاهب بشری است.

پدرکشی از نظر فروید، انتقام پسران از پدر قصی القلب و قدرتمند در دوران انسان نخستین بود. پدری که پسرانش را از قبیله بیرون راند تا همه غذا و زنان را تصاحب کند. در افسانه ها و داستان های اسطوره ایی باستانی، پسران بر می گردند و پدر را می کشند و در یک جشن بزرگ، بدن پدرشان را می خورند.

فروید می گوید اما احساس گناهی که فرزندان بشر قبایل اولیه از تابوی پدرکشی داشتند آنها را به تصور داشتن خدایان پدرگونه سوق داد. چون اکثر مذهب و خدایانی که بشر به آنها ایمان آورد تجسم پدری هستند در نقش پدر اجتماع …

فروید براین اساس بود که دو تابوی زنا با محارم و پدرکشی را پایه و اساس تمدن بشر ارزیابی می کند. ناگفته نماند که بخش بزرگی از روانشناسی اجتماعی فروید با انتقاد وسیع روبرو شده است.

اما بخش کوچکی از منتقدین می گویند نکته ماندگار در نگاه فروید این است که وی سعی کرد تعریفش از انسان اجتماعی را با نظریه تکامل همسو سازد.   

 

image source

Hindustan Times

 

 

More from ونداد زمانی

چه کسانی از مطرح ساختن مجاهدین سود می برند

[caption id="attachment_78682" align="aligncenter" width="1023"] جولیانی شهردار قبلی نیویورک[/caption] گروهی که بیشتر از...
بیشتر بخوان