فروید و دو خط قرمز تابو

فروید معتقد است دو نوع تابوی عمومی وجود دارند که بنیان اصلی تمدن بشری را شکل داده اند. اما قبل از آن بهتر است بدانیم تابو یعنی دو خط قرمز که توسط افراد اجتماع شکسته شود.

اولین نوع تابو وقتی است که یک نفر خط قرمز پلیدی و منفوری را می شکند مثلا مرتکب « خیانت» می شود. دومین نوع تابو، بی احترامی به مقدسات است. مثل وقتی که یک نفر هندو، اعتقادات جامعه خودش را رعایت نمی کند و با خوردن مثلا گوشت گاو، از خط قرمز عبور می کند.

فروید سعی می کند در کتاب Totem and Taboo توضیح دهد که دو تابوی« پدر کشی» و « ممنوع شدن سکس با اعضای خانواده» زیربنای ایجاد تمدن بشری است.

فروید با تحقیقاتی که بر روی قبایل بومی استرالیا انجام داد پی برد که افراد قبیله به کمک ایجاد توتم که نوعی وسیله تشخیص و هویت یک قبیله نسبت به قبیله دیگر بود توانستند قبیله ها را از هم تفکیک کنند. از آن به بعد اعضای یک قبیله که دارای یک توتم هستند نباید با هم، سکس می داشتند. فروید معتقد است وقتی اعضای اصلی خانواده به وضعیت شعوری رسیدند که برعکس حیوانات، با هم سکس نداشته باشند تمدن بشری شروع شد.

تابوی دومی که فروید آن را متعلق به همه جوامع بشری می داند تابوی « پدرکشی» است. بحث این تابو خیلی مفصل است ولی تقریبا اغلب تمدن ها آن را در خود دارند. از دید فروید، گناه ناشی از « پدرکشی» زمینه ساز شکل گیری همه مذاهب بشری است

پدرکشی از نظر فروید انتقام پسران از پدر قصی القلب بود که آنها را از قبیله ،بیرون راند تا همه غذا و زنان را تصاحب کند. برادران بر می گردند و پدر را می کشند و در یک جشن بزرگ، بدن پدرشان را می خورند.

فروید می گوید احساس گناهی که فرزندان بشر قبایل اولیه از تابوی پدرکشی داشتند آنها را به تصور داشتن خدایان پدرگونه سوق داد. چون مذهب و خدایانی که بشر به آنها ایمان آورد تجسم پدری هستند که کشته شده است. برای همین است که اغلب خدایان در نقش پدر اجتماع ظاهر می شوند. فروید براین اساس بود که دو تابوی زنا با محارم و پدر کشی را پایه و اساس تمدن بشر ارزیابی می کند.

 

ادامه دارد

 

image source

Hindustan Times

 

 

More from ونداد زمانی

تنهایی و اینترنت

طی ۱۰ سال اول هزاره جدید میلادی، شبکه‌های اجتماعی و اطلاع‌رسانی نظیر...
بیشتر بخوان