انواع نوازش و بغل بعد از زناشویی

یک سکس خوب با همه لذتی که ایجاد می کند نمی تواند به تنهایی باعث افزایش پیوند و صمیمت بین یک زوج شود اگر با تجربه یک نوازش و بغل توام نباشد.

هر فرد موقع سکس، به یک انسان دیگر آنقدر اعتماد می کند که نه تنها در برابرش عریان می شود بلکه همدیگر را به خصوصی ترین  موقعیت شخصی دعوت می کنند. اتفاقی که انرژی زیادی از هر دو می گیرد و یک بغل و نوازش و حتی یک خواب کوتاه، بر خاطره انگیزتر بودن آن می افزاید. اینها چند نمونه از بغل و نوازش بعد از سکس هستند:

بغل قاشقی – آرام، بی توقع و ساده است و هر دو بدن، تماس کامل با هم دارند.

بغل قاشقی

بغل گهواره ایی – این حالت برای زوج هایی است که ترجیح می دهند روبرو به هم بخوابند.

گهواره ایی

 

تنیده به هم – این یکی مال زوج هایی است که انگار بدون هم نمی توانند زندگی کنند. سرشار از احساس علاقه به هم هستند و معمولا در شروع رابطه ها، هوادار بیشتر دارد.

تنیده به هم

مستقل ها – این نوع بغل بعد از سکس، می گوید که این دو نفر همدیگر را می شناسند و تفاوت های همدیگر را درک می کنند ولی با این وجود به هم چسبیده اند. معمولا بخش های از دست و پای شان در تماس مداوم است.

مستقل

حرارت بدن – این حالت بیشترین هوادار را دارد چون عملی ترین حالت بغل و نوازشی است که اجازه می دهد به خواب بروند.

حرارت بدن

 

 

Best Cuddling Positions

https://www.askmen.com/sex/sex_positions/best-cuddling-positions.html

Image by

Carlee Ranger

 

 

More from مرد روز
یک وبلاگ زیبای شمالی
نویسنده وبلاگ میچکا کلی چندین سال است که با قدرت٬ انرژی و...
Read More