اتوبوس ایرانی پر از آوازه خوان

شاید یک تور گردشگری باشد یا سفر دستجمعی یک فامیل … هر چه که هست بخشی از واقعیت زندگی در شهرهای ایران است. واقعیتی که هم دریغ می شود و هم انکار… ملت خوبی هستیم. به امید بازگشت شادی به وطن.

منبع ویدئو
توئیتر The Godfather‏ @ShahinSartipi

More from مرد روز

جوانان ژاپن برای سکونت به کافه‌های اینترنتی پناه می‌برند

در فرهنگ ژاپن، جمعیتی از مردان جوان ایجاد شده اند که برای...
بیشتر بخوان