کمک مالی به مجله مرد روز

بیش از هفتاد سال است بهترین روزنامه نگاران ما در خدمت رسانه های دولتی ( داخلی و خارجی ) هستند. حمایت شما از شیوه روزنامه نگاری مجله مرد روز، می تواند به سلیقه های روزنامه نگاری مستقل ایران بیافزاید.
More from مرد روز
وقتی گزارشگر تلویزیون شارلاتان است
گزارشگر تلویزیون به سمت یک توریست جوان می رود و مثلا ادای...
Read More