کمک مالی به مجله مرد روز

بیش از هفتاد سال است بهترین روزنامه نگاران ما در خدمت رسانه های دولتی ( داخلی و خارجی ) هستند. حمایت شما از شیوه روزنامه نگاری مجله مرد روز، می تواند به سلیقه های روزنامه نگاری مستقل ایران بیافزاید.
More from مرد روز

دو شعر از ابوالفضل حسنی

انار سرحال ترین زمان پدر وقتی بود: زیر پوشش را درآورد و...
بیشتر بخوان