به دیدار نویسندگان وطن بروید

یک روز خوب در محیطی متفاوت با هیاهوهای روزمره در انتظارتان است … ساندویچ های کوکو یا سبزیجات و پنیر درست کنید و در حین رفتن به سمت نشر مرکز به خودتان بگوئید این حق من است که یک روز عادی قشنگ برای ذهنم داشته باشم. یک روز سبک و پرنشاط.

شب قبل خوب بخوابید و سرحال و پرانرژی به دیدار نویسندگان خوب کشور بروید… به آنها بگوئید که دوست شان دارید. از آنها خواهش کنید هر چه می توانند متنوع تر و برای همه قشرها و نسل ها بنویسند. برای پدر و مادران تان قصه بنویسند که ناچار نشوند به سریال های تلویزیونی با سوژه های تکراری پناه ببرند.

از آنها بخواهید قصه ترسناک و پر دلهرهِ علمی تخیلی برای نوجوانان کشور بنویسند. برای برادرتان از عشق ها و مرام های جدید قصه بسازند. از آنها تقاضا کنید با وجود مصیبت های متوالی، قصه های شاد در باره زنان موفق بنویسند. از آنها درخواست کنید قهرمانان قصه های شان را از همه اقشار انتخاب کنند و کمی کمتر، قهرمان قصه های شان معلم، نویسنده و شاعرعاشق پیشه و معمولا افسرده باشد.

More from مرد روز
بچه ای که لقب جادوگر گرفته بود
یک اعتقاد بومی در نیجریه و بخشی از سایر کشورهای افریقایی وجود دارد...
Read More