مشخصات افرادی که اعتیاد جنسی دارند


اعمالی که از معتادین جنسی سر می زند عبارتند از:

داشتن رابطه جنسی همزمان با چند نفر

خودارضایی بیش از حد و کمابیش غیرارادی

استفاده مداوم از پورنوگرافی

عدم رعایت بهداشت جنسی و انجام سکس بدون کاندوم

استفاده از سرویس روسپیان

علاقه شدید به دید زدن

خودنمایی جنسی و نشان دادن اعضای جنسی بدن

رفتاری که  معتادین جنسی مرتکب می شوند:

عاشق پیشگی و علاقه شدید برای دستیابی به افرادی که از نظر آنها جذاب هستند

ضعف کنترل در حفظ مرام و اصول دوستی یا تعهد زناشویی

احساس شرم و گناه همیشگی

تلاش مداوم برای ترک عادت و عدم موفقیت در آن

صرف وقت و انرژی بیش از حد برای دسترسی به سکس یا سکسی بودن

منزوی شدن از محیط اجتماعی و شغلی

افزایش حس بیچارگی و حتی خشونت وقتی که سکس در دسترس نباشد

دو دلیل که معتادین جنسی را از افراد با میل جنسی زیاد، متمایز می کند:

1- وقتی که فرد مورد نظر برای دفعات متوالی قادر به کنترل رفتار جنسی اش نباشد

2 – زمانی که رفتار و اعمال فرد، موجب اختلال در وضعیت اجتماعی، اقتصادی و زناشویی گردد

اعتیاد جنسی هنوز به یک بیماری با خصوصیات مشترک در همه افراد ثبت نشده است ولی ویژگی های ذکر شده به متخصصین دنیای روانشناسی کمک می کند تا آن را در افراد شناسایی کنند.

 

Sexual addiction: Characteristics, causes, and treatment

https://www.medicalnewstoday.com/articles/182473.php

https://www.psychguides.com/guides/sex-addiction-symptoms-causes-and-effects/

 

 

More from مرد روز
نجات بچه پلنگ توسط دیده‌بان محیط زیست
محیط بان با صبوری تلاش می کند بچه پلنگ افتاده در کانال...
Read More