کاریکاتور روز – جوانمرد باش

 تلاش معمولی و سالم برای جذب جنس مخالف فرق دارد با جذب آنها از طریق نفوذ اجتماعی و موقعیت شغلی

More from مرد روز
خصوصیات متولدین فصل بهار
شجاع، سرحال، خوشبین، صادق و خونگرم هستند ولی بی صبر، دمدمی مزاج...
Read More