کاریکاتور روز – جوانمرد باش

 تلاش معمولی و سالم برای جذب جنس مخالف فرق دارد با جذب آنها از طریق نفوذ اجتماعی و موقعیت شغلی

More from مرد روز

ملکه غمگین ولی خشمگین جاز

  نیم قرن پیش،  یکی از بزرگترین خوانندگان جاز و بلوز امریکا،...
بیشتر بخوان