کاریکاتور روز – جوانمرد باش

 تلاش معمولی و سالم برای جذب جنس مخالف فرق دارد با جذب آنها از طریق نفوذ اجتماعی و موقعیت شغلی

More from مرد روز
دوقلو – دو بلو
امیدواریم توانایی ادامه این گزارش مصور از ایران را داشته باشیم. از...
Read More