کاریکاتور روز – جوانمرد باش

 تلاش معمولی و سالم برای جذب جنس مخالف فرق دارد با جذب آنها از طریق نفوذ اجتماعی و موقعیت شغلی

More from مرد روز

دیوید بویی، نابغه ادا بازِ موسیقی راک

در دهه 1960 وقتی که هنوز اسمش دیوید جونز بود موسیقی اش خریدار...
بیشتر بخوان