رقص عجیبِ هر کی بیوفته باخته

این رقص به نظر می آید مغشوش و بی نظم است ولی با کمی دقت می شود طراحی رقص قدم به قدم زندگی، عشق و مرگ را در آن دید

این طراحی رقص سعی کرده است تخیل را هم جزو عناصر رقص بگنجاند

این رقص قرار است حرکات موزون انسانی باشد ولی طوری طراحی شده است که همه فضای صحنه در ترکیب با انسان می رقصد

Written By
More from بهمن

نگران منزوی شدن برادرم هستم

  سنگ صبور محترم: من دختری 25 ساله هستم ولی درست از...
بیشتر بخوان