بسیاری از زوجها نمی‌دانند چرا سکس دارند

در طی سالها مشاوره زناشویی برای زنان و مردانی که از هم ناراضی هستند مدام می شنوم که مرد به همسرش می گوید « همه این سال ها انگار با یک جسد سکس داشتم. هیچوقت احساسی از خودت بروز ندادی» و زنها هم معمولا جواب می دهند « این همه سال تو فقط می خواستی سریع تموم بشی و من رو وسط زمین و آسمون رها کنی»

سکس خیلی از مردان شبیه رفع گشنگی در یک رستوران سرپایی است، می روند تا سریع سیر شوند. زنان هم معمولا اگر احساس عاطفی شان تحریک نشود سکس برای شان یک رفع تکلیف است.

میلیونها زن و مرد همه عمر با هم زندگی می کنند بدون اینکه اصلا بفهمند هر کدام شان از سکس چه می خواهند؟ آنها حتی از خیالات و تمناهای خودشان هم بی خبرند.

اغلب زوجها نمی دانند منظورشان از سکس چیست؟ آیا به دنبال همدلی و یکی شدن هستند؟ آیا سکس یک نوع فرار است؟ آیا می خواهند از طریق سکس به یک انسان دیگر تسلط یابند؟ آیا می خواهند خودشان را تسلیم کنند؟

انسان ها ولی ناخواسته می خواهند حس کنند خواستنی هستند. که بدن شان برای یک فرد دیگر مطبوع است. برای همین مردان و زنان باید در باره لذتی که قرار است به هم بدهند حرف بزنند. وقتی که در کنار هم لخت می شوند باید از لحاظ روحی نیز نسبت به هم عریان باشند.

سکس یک هدف نیست که به آن دست یابند. سکس یک لذت است که باید تجربه کنند. لذت هم، مدام می تواند تعریف بهتر و عمیقتری داشته باشد. ما انسانها صمیمانه و بدون خجالت باید برسیم به این حقیقت که سکس فقط یک مجموعه از حرکات و تماس جسمی نیست. سکس یعنی عشق ورزیدن.

مردان و زنان بهتر است مراحل خیلی انسانی تری از لذت را تجربه کنند ما باید بدانیم حیوانات برای زاد و ولد سکس دارند. ما انسانها برای عشق و مهربانی و لذت، سکس داریم. فقط در این صورت است که سکس از گناه و شرم فاصله می گیرد

 

 

RAISE YOUR EROTIC IQ

https://www.menshealth.com/content/the-best-way-to-raise-your-erotic-iq

More from سعید داورپناه

ترانه های مردانِ دلشکسته

این اواخر در ایران، لحن جدیدی از ترانه سراییِ مردان خوش قیافه...
بیشتر بخوان