شعور جنسی چیست

سکس خیلی از مردان شبیه رفع گشنگی در یک رستوران سرپایی است. می خورند که سیر شوند. و متاسفانه هیچ چیز خاصی از آن در خاطره شان نخواهد ماند. اما سکس خوب مثل پختن غذا دریک رستورانِ معروف یا در خانه است. غذایی که مواد خوب و سالمی برای تهیه اش فراهم شده است. آشپزش می داند چطورمواد مختلف را با چه سرعت زمانی در هم بیامیزد و داغ کند و بجوشاند تاغذایی به یادماندنی درست کند.

من در طی سال ها مشاوره زناشویی مدام این بحث زوج هایی که از هم ناراضی هستند را می شنوم که مرد به همسرش می گوید « « همه این سال ها انگار با یک جسد سکس داشتم. هیچوقت احساسی از خودت بروز ندادی» و زنها هم معمولا جواب می دهند « این همه سال تو فقط می خواستی سریع تموم بشی و من رو وسط زمین و آسمون رها کنی»

این همان اتفاقی است که من آن را کمبود هوش جنسی می دانم. اکثر مردان و زنان یاد نگرفتند از مرحل سکس حیوانی عبور کنند. یاد نگرفتند در خصوصی و شکننده ترین حالت شان یعنی وقتی در کنار هم لخت درازکشیده اند با هم صمیمی و راحت باشند.

میلیونها زن و مرد همه عمر با هم زندگی می کنند بدون اینکه اصلا بفهمند هر کدام شان از سکس چه می خواهند؟ از خیالات و تمناهای شان خبر ندارند

ایا به دنبال همدلی و یکی شدن هستند؟ ایا در جستجوی قدرت هستند؟ آیا سکس یک نوع فرار است؟ آیا می خواهند با سکس به یک انسان دیگر تسلط یا مالکیت داشته باشند؟ آیا می خواهند خودشان را تسلیم کنند؟ می خواهند لذت دوست داشتنی بودن را تجربه کنند؟ می خواهند تر و خشک شوند؟ لوس شوند؟ ایا حتی می خواهند بترسند و تحقیر شوند؟

مردان و زنان می توانند مراحل خیلی انسانی تری از هوس و میل جنسی و جذبه و بخصوص لذت را تجربه کنند اگر به دام توقع و تربیت حیوانی از سکس نرسند. ما باید بدانیم که حیوانات سکس دارند. ما هوس و لذت جنسی داریم.

انسان ها می خواهند حس کنند خواستنی هستند. که بدن شان برای یک فرد دیگر مطبوع است. برای همین مردان و زنان باید با هم حرف بزنند. باید برای رابطه جنسی قصه و حرف و راز درست کنند.

سکس یک هدف نیست که به آن دست یابند. سکس یک لذت است که باید تجربه کنند. لذت هم، مدام می تواند تعریف بهتر و عمیقتری داشته باشد. ما انسانها صمیمانه و بدون خجالت باید برسیم به این حقیقت که سکس یعنی عشق ورزیدن. فقط در این صورت است که سکس از گناه و شرم فاصله می گیرد.

 

 

شعور جنسی چیست

RAISE YOUR EROTIC IQ

https://www.menshealth.com/content/the-best-way-to-raise-your-erotic-iq

More from سعید داورپناه

بازگرداندن ایده «خودشناسی» آبراهام مزلو به قرن ۲۱

[caption id="attachment_82745" align="aligncenter" width="620"] دکتر مزلو مشغول تدریس -۱۹۶۸[/caption] روانشناس بزرگ قرن...
بیشتر بخوان