سه دختر و پسر مدل زیبای چینی

بیش از 100 میلیون چینی مهاجر در سراسر جهان وجود دارد. ملت بسیار خاصی هستند. هر جا که باشند تلاش و نوجویی و سخت کوشی شان برای جامعه برکت و ثروت می آورد. خوب خرج می کنند. مدام رستوران می روند. چشمگیر تر از همه، در دانشگاه ها حضور دارند. خوش لباس هستند و اگر بتوانند ماشین های گران سوار می شند. عاشق پول و تجملات هستند و رسم شان است بابا بزرگهای شان در روز عید به همه پول درون پاکت قرمز می دهد.

از نظر فیزیکی ظریف هستند. قیافهِ چینی‌های جذاب ابهتی دارد که با جلال و جبروتِ مد و زیبایی و لباس فاخر همسو است. موهای شان خیلی راحت قابل کنترل و قابل تغییر است. چشمان نافذ دارند. قیافه شان هم مدرن است و هم باستانی برای همین در لباس جدید و  بومی، خوب می درخشند .

Bonnie Chen
David Chiang
Wangy Xin Yu
Zhao Lei

Image source
http://asianmodelsblog.blogspot.ca/

More from مرد روز
⁧ ⁩ اعتصابات سراسری وسیع در ایران
‏صدها شهر بزرگ و‌ کوچک ایران، با حجم بزرگی از همدلی و...
Read More