خودکشی بالاترین دلیل مرگِ مردان زیر ۳۵ سال

خودکشی قبل بالاترین دلیل مرگ و میر مردان زیر ۳۵ سال در جهان است. خودکشی مردان یک اپیدمی خاموش جهانی است. مسیر افزایش خودکشی نیز از اروپای غربی به شرق اروپا و از آنجا به آسیا، جهت گرفته است.

زنان بین دو تا چهار برابر بیشتر از مردان سوقصد به جان خود می کنند ولی مرگ و میر ناشی از خودکشی مردان، تقریبا دو برابر زنان است. مردان حتی در حین خودکشی نیز براساس توقعی که از آنها وجود دارد در بیشتر موارد به طرز خشنی با شلیک گلوله و حلق آویز کردن خود را می کشند اما اغلب زنان با مسمومیت دارویی، جان خود را می گیرند.

مردان رنج خود را پنهان می سازند. مردان تربیت می‌شوند که خوددار باشند. مردان از شکست، بن بست و ضعف، ابراز شرم می کنند. مردان افسردگی خود را مخفی می کنند. آنها چون باید متکی به خودشان باشند در خلوت خود، به مشروب و مواد مخدر پناه می برند. مردان بیشتر خودکشی می کنند چون قربانی نقشِ « مردانگی » خود هستند.

منظور از مردانگی نوعی از روش زندگی است که در آن اکثریت مطلق مردان، نان آور خانه بودند. دوره ای از زندگی بشر که اغلب تخصص ها و شغل های بشری متعلق به مردان بود. زمانه ایی که مردان انتخاب کننده همسران شان بودند و جای مردان بیرون از خانه بود و زنان متعلق به آشپزخانه … دورانی که غیرتمندی یک وظیفه اساسی تلقی می شد و زنان هیچ حقی بر بدن و امیال جنسی شان نداشتند.

اما در طی تغییرات وسیع نیم قرن گذشته مدلِ زندگی دوران قدیم به شدت در هم ریخت. به یکباره همه موقعیت، امتیازات و احترامی که مردان نسل های گذشته به صورت سنتی و تغییر ناپذیر بهره می بردند از مردان نسل های معاصر سلب شد.

دنیای جدید و موقعیتی که استاندارد زندگی ایجاد کرده است به زنان فرصت داده است همسطح مردان درس بخوانند و دارای تخصصی هایی شوند و به همان نسبت، استقلال شان بیشتر شود.

اکثریت مردان جوامع انسانی هنوز قادر به هضم تغییرات بوجود آمده نیستند. بخش بزرگی از مردان سیاره ما، فقط بر اساس تجربه و حس بسیار شخصی با دنیای جدید روبرو می شوند. خیلی از مردان به ناگزیر به انکار تغییرات می رسند یا با نفرت و تلخی زیاد با آن روبرو می شوند. خیلی ها نیز در سکوت، ناظر اتفاقات سریع هستند.

اگر به همه این پریشانی، افسردگی، اعتیاد، از بین رفتن شغل های سنتی و تنهایی را بیافزائیم می شود متوجه افزایش خودکشی مردان شد .

نادیده گرفتن موقعیت نامساعدی که مردان در آن به سر می برند به گسترش هر چه بیشتر خودکشی آنها می انجامد. مردان را سیگار و ریسک و اعتیاد نمی کشد این تلقی و توقع جامعه از مردان است که اپیدیمی خودکشی مردان را به راه انداخته است

مردان فقط چوبِ مرام های دنیای سپری شده را می خورند. جوامع انسانی باید دست از تصویر خشن و زورگو بودن مردان بردارند. مردان دنیای ما عملا هیچ ربطی با مردانگی مدل قدیمی ندارند. اجازه ندهیم مردان سرخورده، افسرده و معتاد، بیشتر از این به دام خودکشی بیفتند.

What’s Killing Men: Masculinity and Suicide

Depression Isn’t Making Men Commit Suicide, Society Is

Why Do More Men than Women Kill Themselves?

خودکشی در جهان – ویکیپیدیا 

Why are men more likely than women to take their own lives?

Image source

24h.com.vn

More from ونداد زمانی
طلاق در بزرگراه – ۹
امان از ما مردها…. وقتی در محیطی قرار می گیریم که هیجانات...
Read More