چهار تدبیر برای روبرو شدن با احساسات

1 – احساسات کلید خاموش و روشن شدن ندارند. زندگی به خودی خود، احساسات را بر می انگیزاند. وقتی این واقعیت را بپذیریم شاید این توقع در ما ایجاد شود که منتظر فروکش شدن شان به طور طبیعی باشیم.

این ایده که احساسات وجود نداشته باشند سالم و منطقی نیست. چون احساسات تا مادامی که عقل و اخلاق وجود دارند با ما خوهند بود.

2 –  مغز ما طوری سیم کشی شده است که همیشه آماده تهدید و خطر باشد و اتفاقات را بی خطر یا خطرناک تعبیر کند. ولی زندگی همیشه توام با ریسک است و طبیعی است که احساس ترس، پشیمانی، افسوس، شرم، شکست و ضعف، هم واقعی باشند. ما اگر قادر باشیم همه انوع احساسات را بدون لقبِ بد و خوب دادن، تجربه کنیم شاید قدرت کنترل مان بر آنها بیشتر شود.

3 –  هویت ما، تفاوت اساسی با احساسات وهیجانات ما دارد. اگر متوجه بروز احساسات قدرتمند خود باشیم ولی در آن حل نشویم می توانیم امیدوار باشیم که آنها تعیین کننده رفتار ما نباشند.

4 –     وقتی که می گوئیم « از ترس صدایم در نیامد» یک تعبیرش این است که « می توانستم واکنشی نشان دهم ولی انجام ندادم» معنای دقیقترش این است که چون حق انتخاب داریم می توانیم از احساسات خود فاصله بگیریم .

 

How to Manage Your Emotions

https://www.psychologytoday.com/blog/blamestorming/201708/how-manage-your-emotions?collection=1105577

image soure

The Atlantic

More from ماهان طباطبایی

کاریکاتورهای جدی

این کاریکاتورها که همگی شان جایزه دوم مسابقات و نمایشگاه ها را از...
بیشتر بخوان