پرتره هایی غمگین از امریکایی ها

More from مرد روز

کاریکاتوریستِ رنج های زمین

کاریکاتوریست ایتالیایی Alessandro Gatto  متوجه همه مسائلی است که سیاره کوچک ما را...
بیشتر بخوان