تصویر پرداز لهستانی و جهنمی که در زمین می بیند


آثار تصویرپرداز لهستانی Igor Morski از نظر قیافه ظاهری مطبوع و خوشایند است. پرتره ها و فیگورها  ظریف و دقیق کشیده شده است.  پررنگ و زیبا هستند ولی موضوع تصاویر ترسناک و مایوس کننده است. عنوان این کارها « سیستم شکست خورده» نام دارد  که تصوری جهنمی از زندگی در سیاره ما را ارائه می دهد…

 

 

“System Failure”: Controversial Illustrations By Polish Artist Mirror The Ugly Side Of World Economy And Modern Society
http://designyoutrust.com/2016/04/system-failure-controversial-illustrations-by-polish-artist-mirror-the-ugly-side-of-world-economy-and-modern-society/

More from مرد روز
سه قانون برای دید زدن زنان
مجله « پروژه مردان خوب» در یکی از مقالاتش می گوید دید...
Read More