آلمان قهرمان جام کنفدراسیونها

مسابقت جام کنفدراسیونها دیگر تکرار نخواهد شد و آلمان با پیروزی بر شیلی، آخرین قهرمان این دوره مسابقات در اروپا خواهد بود.

More from اسد مذنبی
پرسپولیس قهرمان لیگ برتر شد
پرسپولیس در مشهد با تیم پدیده روبرو شد و با نتیجه یک...
Read More