آلمان قهرمان جام کنفدراسیونها

مسابقت جام کنفدراسیونها دیگر تکرار نخواهد شد و آلمان با پیروزی بر شیلی، آخرین قهرمان این دوره مسابقات در اروپا خواهد بود.

More from اسد مذنبی
فوتبال دختران ایرانی
دختر است ديگر ، اونهم از نوع ايرانيش. دمتون گرم سر الکساندر‏...
Read More