آلمان قهرمان فوتبال زیر ۲۱ ساله های اروپا

فوتبال آلمانی ها همیشه به خاطر اتکا به تاکتیک دقیق و قدرت بدنی، به پیروزی های بزرگ رسید. این بار هم در جام قهرمانی زیر 21 ساله های اروپا، تیم تهاجمی و خوش ترکیب اسپانیا را به شکست واداشتند.

More from اسد مذنبی
محبوبیت جهانی لیگ فوتبال انگلیس
برخلاف تصور رایج، نه لیگ قدرتمند بسکتبال آمریکا معروف به ان بی...
Read More