سه تصویر از زیبایی زن

اغلب عکاسان حرفه ایی، تصاویر زیبای بدن زنان را در کارنامه هنری خود دارند. اما تعداد اندکی از آنها توانستند بر جذابیت زنانی که در برابر دوربین شان قرار می گیرند بیافزایند.

اثر Jeff Liu
اثر McGinley
اثر Denis Piel

منبع تصاویر
http://www.emptykingdom.com/category/photography/

More from مرد روز

سیاحت‌نامه ابراهیم‌بیگ و ملت پریشان

[imagebox maintitle="سیاحت‌نامهِ ابراهیم بیگ یا دن کیشوت ایرانی" subtitle="" image="https://marde-rooz.com/wp-content/uploads/2014/04/70183447_750447318723175_6983757072252750737_n.jpg" color="white" space="60"...
بیشتر بخوان