سه تصویر از زیبایی زن

اغلب عکاسان حرفه ایی، تصاویر زیبای بدن زنان را در کارنامه هنری خود دارند. اما تعداد اندکی از آنها توانستند بر جذابیت زنانی که در برابر دوربین شان قرار می گیرند بیافزایند.

اثر Jeff Liu
اثر McGinley
اثر Denis Piel

منبع تصاویر
http://www.emptykingdom.com/category/photography/

More from مرد روز

لایک های بیش از ۲۵۰۰ مقاله درون مجله صفر شد

همه لایک های بیش از ۲۵۰۰ مقاله درون مجله از دوم سپتامبر...
بیشتر بخوان