ثروتمندان و باهوشترها بیشتر عمر می کنند

مقدار هوش یا IQ بالای انسانها می تواند نشان دهد که شانس به اتمام رساندن تحصیلات عالی شان بیشتراست. بازدهی کاری شان بهتر است و این اواخر ثابت کرده اند که عمرشان طولانی تر می شود.

قدیمی ترین تحقیقات در این زمینه برمی گردد به بیش از ۶۰ سال پیش و تست هوشی که از دانش آموزان ۱۱ ساله اسکاتلند در یک روز گرفتند. محققین دانشگاه ادینبورو متوجه شدند یک رابطه آشکار بین طول عمر و مقدار هوش آن دانش آموزان وجود دارد.

ای کیوی میانگین همه انسانها ۱۰۰ می باشد ولی همه کودکان اسکاتلندی که عدد  IQ شان ۱۱۵ بوده است ۲۰ درصد بیشتر از بقیه شانس زنده ماندن داشته اند.

تحقیقات البته نشان داد که هر چه وضعیت اقتصادی افراد بهتر باشد تاکید بیشتر برای سالمتر زیستن خواهند داشت و تغذیه، ورزش و شیوه زندگی کم خطرتری دارند.

افراد باهوش توجه و آگاهی بیشتر بر روی تغذیه شان دارند. معمولا سیگار کمتری می کشند و مشروب کمتری می نوشند. به ورزش بیشتر اهمیت می دهند و مهمتر از همه اینکه، ریسک هایی که در زندگی مرتکب می شوند سنجیده تر است . افراد باهوشتر در ضمن واکنش سریعتر و صحیح تر نسبت به اتفاقات دوران زندگی دارند که در مجموع، طول عمر بیشتری برای شان می آورد.

به عبارت دقیقتر، با وجود افزایش میانگین طول عمر در اکثر جوامع بشری، افزوده شدن بر عمر آدمها در یک نسبت نابرابر صورت می پذیرد. مثل همیشه، منافع زندگی طولانی تر در دسترس آنهایی است که از فرصت و انتخاب بیشتر برخوردارند.

شکی نیست که عوامل بسیار دیگری نظیر هوش عاطفی، خصلتهای فردی، تربیت و میل شخصی نیز نقش موثری در حفظ سلامت و طول عمر  انسانها دارند.

 

Research Confirms a Link between Intelligence and Life Expectancy By David Z. Hambrick

https://www.scientificamerican.com/article/research-confirms-a-link-between-intelligence-and-life-expectancy/

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091743512001582

منبع تصویر

MIT News

https://www.reference.com

 

 

More from سعید داورپناه
سه عنصر اصلی برای ایجاد جذبه و کشش مردانه
مردان با جذبه و توجه برانگیز قرار نیست فقط در بین رهبران...
Read More