آهنگی برای پیچ و خم جاده چالوس – بهت قول میدم

چقدر خواننده های خوب زیاد شدن … باحالم هستن.
آهنگای اینجوری جون می ده بندازی تو پیچ و خم جاده چالوس 🙂

Written By
More from ص.ص
خاطرات دختر دبیرستانی دهه ۶۰
دهه شصت بود. دوره ای که تلویزیون فقط سه تا کانال بود....
Read More