آهنگی برای پیچ و خم جاده چالوس – بهت قول میدم

چقدر خواننده های خوب زیاد شدن … باحالم هستن.
آهنگای اینجوری جون می ده بندازی تو پیچ و خم جاده چالوس 🙂

Written By
More from ص.ص

گریه نوزادان و کلک زدن به والدین

زایمان سختی رو پشت سر گذاشته بودم اون هم بعد از یه...
بیشتر بخوان