آهنگی برای پیچ و خم جاده چالوس – بهت قول میدم

چقدر خواننده های خوب زیاد شدن … باحالم هستن.
آهنگای اینجوری جون می ده بندازی تو پیچ و خم جاده چالوس 🙂

More from صبا صاد

با چشمان کاملا بسته

پنج شنبه، خیابان سجاد، مشهد ساعت 9:30 شب – شبی از شب...
بیشتر بخوان