آهنگی برای پیچ و خم جاده چالوس – بهت قول میدم

چقدر خواننده های خوب زیاد شدن … باحالم هستن.
آهنگای اینجوری جون می ده بندازی تو پیچ و خم جاده چالوس 🙂

Written By
More from ص.ص
انگار همیشه باید یکی بمیره تا بقیه قدر زندگی رو بدونن
مچاله ام کرد. فیلمی که به تماشاچی این فرصت رو می ده...
Read More