آهنگی برای پیچ و خم جاده چالوس – بهت قول میدم

چقدر خواننده های خوب زیاد شدن … باحالم هستن.
آهنگای اینجوری جون می ده بندازی تو پیچ و خم جاده چالوس 🙂

Written By
More from صبا صاد

دختر دبیرستانی بودن در دهه ۶۰

دهه شصت بود. دوره ای که تلویزیون فقط سه تا کانال بود....
بیشتر بخوان