عکس روز – شوخی با مجسمه ها

More from مرد روز

ثروتمندان چینی مجرم، می توانند زندان نروند

بیش از 40 درصد فارغ التحصیلان دانشگاه ها بعد از مدرسه، هرگز کتاب دیگری...
بیشتر بخوان