گرداب خطرناک خاورمیانه

.
درست در بحبوحه حمله امریکا به عراق در دوران بوش، که دور جدیدی از نفرت و کشتار در منطقه خاورمیانه را دامن می زد، نخست وزیر وقت کانادا ژان کریتین به مشارکت نظامی با امریکا در حمله به عراق نه گفت و دوراندیشانه، کانادا را از دامنه نفرت و انتقام تا حد معقول دور نگه داشت. با این همه هنوز شاید از موج خشم و انتقام کور سیاسی در امان نباشد.
.
 
نمی توان منکر این واقعیت شد که در منطقه خاورمیانه ، شرایط طوری است که بی طرف بودن تقریبا ناممکن است ولی هنوز دیر نشده است. تا سر حد ممکن می شود دوراندیش بود و خطرات افزایش تشنج را محدودکرد.
 
کاش حکومت ایران بفهمد که در منطقه بسیار خطرناکی قرار داریم که عوامل بسیاری از محدوده کنترل و نیاتش خارج است و  دست از هر نوع ماجراجویی که بر تنش و نفرت می افزاید بردارد. این روزها هیچ کجای دنیا امن نیست.
 
دخالت ایران در سوریه و لبنان و عراق و ایجاد پاراکسی های علنی ازطریق ایجاد و حمایت از گروه های مسلح، در درازمدت به نفع ایران نیست.
 
لایه تمدنی پر از التهاب درون ایران، خیلی شکننده است. کاش انها که بر سر قدرتند بفهمند و راه های خردمندانه ایی از این به بعد تدارک ببینند.

شوخی نیست. ترقه بازی نیست. این آدمهای زامبی گونه، مستاصل و از دنیا خیری ندیده، خودشان را منفجر می کنند. هیچکس، هیچ کجا از دست این اجسام مالیخولیایی مصون نیست.

وقتی به سنی کشی در منطقه کمک می کردیم می بایست این واقعیت مخوف را هم در نظر می گرفتیم.

  به عنوان یکی از حدود ده درصد ایرانی که خارج کشور زندگی می کنند امیدوارم خرد همیشگی ایرانی به کمک وجدان و شعور مدیران سیاسی این وطن کهنسال بیاید تا از ورود هر چه بیشتر به گرداب خطرناک منطقه در امان باشیم.
خیلی متاسفم برای اتفاق ناگواری که بر میهن ما نازل شده است.
More from ونداد زمانی
نیچه: انسان خوب کیست
نیچه همه فکر و ذکرش این بود که انسانها بتوانند به خودشان...
Read More