پلی بوی جدید امریکا Dan Bilzerian

امریکایی ارمنی الاصل 37 ساله « دن بیلزریان» که نصف اقوامش در دوران قتل عام ارمنی ها کشته شده اند ساکن فلوریدا است. قهرمان پوکر است و به خاطر زیاده روی در مصرف مواد مخدر تاکنون 3 بار سکته کرده است. چندین بار به خاطر خشونت و حمل مواد منفجره دستگیر شده است.

دن بیلزاریان حتی خودش را کاندید ریاست جمهوری انتخابات اخیر هم کرده بود ولی در نیمه راه به نفع ترامپ خودش را کنار کشید. اینها آخرین تصایری است که در اینستاگرام منتشر کرده است و حسابی سر و صدا راه انداخته است. زندگی اغراق امیز و افسانه ای وی با همه غیرعادی بودنش، تبدیل به یک سرگرمی حسرت انگیز شده است.

A post shared by Dan Bilzerian (@danbilzerian) on

A post shared by Dan Bilzerian (@danbilzerian) on

A post shared by Dan Bilzerian (@danbilzerian) on

A post shared by Dan Bilzerian (@danbilzerian) on

A post shared by Dan Bilzerian (@danbilzerian) on

A post shared by Dan Bilzerian (@danbilzerian) on

A post shared by Dan Bilzerian (@danbilzerian) on

A post shared by Dan Bilzerian (@danbilzerian) on

A post shared by Dan Bilzerian (@danbilzerian) on

More from مرد روز
هفت کاریکاتور هفته
این روزها نظر و سلیقه در باره هر مسئله ایی آنقدرمتنوع و...
Read More