شيراز و ميگن نازه …

شعر: بيژن سمندر

آهنگساز: امير عباس حسيني

گروه كُر ارم

 

 

More from مرد روز

دیدن پورن توسط زوج ها به نفع رابطه زناشویی است

بر اساس آمار  ۱۲ درصد محتوای اینترنت پورنوگرافی است. این یعنی در...
بیشتر بخوان