شيراز و ميگن نازه …

شعر: بيژن سمندر

آهنگساز: امير عباس حسيني

گروه كُر ارم

 

 

More from مرد روز

چرا بعضی مردان از آشنایی اولیه با زنان می‌گریزند

بعضی مردان افت و خیز عاطفی قوی دارند این نوع مردان مدام...
بیشتر بخوان