ما مازندرانی ها و انواع بارانی که داریم

زِلف شِه – بارانی آنقدر نرم که مثل مه روی زلف می نشیند
ستریک – باران تند در هوای توفانی
شالِ مارِ عروسی – باران رگباری توام با آفتاب – عروسی مادرِ شغال
شالِ بیلاج – باران تندی که سریع متوقف می شود
سِراجه – نوعی سرفه گوسفند که نشانه امدن باران است
تیم تیم – نم نم باران
دم شه – باران نرم
دمه – باران توام با باد
رته – باران کج شده توسط باد
شاریم – باران نرم
دار چچا – ریزش باران از روی برگ درختان
اِسار – باریدن باران
آکاسی– مه غلیظ یا ابر بسیار سبکی که باران زا است
ازف – ابر باران زا
تولومی – بارانی که از ابر غلیط می بارد
دب خنه – فرورفتگی های سنگی در کوه که بر اثر باران ایجاد شده
رز بکشین – باران شدیدی که ساقه انگور را می شکند
سیانزب – ابر باران زا

More from ونداد زمانی
چرا در ایران جنایت و جرم جنسی زیاد شده‌است
جرایم و جنایت های جنسی در همه کشورها وجود دارند اما در...
Read More