اگر الکل می نوشید خیلی کم بنوشید – Mayo Clinic

قبل از اینکه به این سئوال پاسخ داده شود که الکل چه مزایایی دارد بهتر است یک شناخت جهانی از ضرر و زیان الکل داشته باشیم. بر اساس آخرین آمار بین المللی، الکل باعث ۶ درصد مرگ و میرهای جهان یا به عبارتی دقیقتر، مسئول مرگ بیش از ۳ میلیون انسان در سال می گردد.

مصرف بی رویه الکل، پنجمین دلیلِ مرگ زودرس و معلول شدن در جهان است. این آمار وحشتناک می شود اگر بدانیم ۲۵ درصد تلفات انسان های ۲۰ الی ۳۹ ساله جهان، ناشی از مصرف افراطی الکل می باشد.

اینها آمار بخش هایی از زمین است که شرکت های سازنده و فروشنده الکل، قوانین بین المللی تهیه و فروش را رعایت می کنند. اما در کشورهایی مثل ایران که هیچ نظارتی بر تهیه و فروش الکل وجود ندارند تلفات و صدمات در بین مصرف کنندگان می تواند خیلی بیشتر باشد.

ولی با پذیرش این واقعیت که مصرف الکل، از هزاران سال پیش، بخشی از رفتار اجتماعی انسان ها است، بد نیست مروری داشته باشیم به شیوه موثر، کنترل شده و بسیار کم ضرر از نوشیدن الکل …

قبل از کشف کلر و تکنیک ضدعفونی کردن آب اشامیدنی، یعنی تا همین حوالی ۲۰۰ سال پیش، مایعات الکلی، وظیفه آب تصفیه شده را برای بشر انجام می دادند. شراب و آبجو حتی برای بچه ها به عنوان نوشیدنی مطمئن که از مواد غذایی نیز برخوردار است در بسیاری از اجتماعات بشری معمول بود.

هنوز موسسات علمی و بهداشتی به نتیجه قطعی و همگانی در مورد مفید بودن مشروب در حد بسیار کم و متعادل نرسیده اند ولی روز به روز بر تعدادشان افزوده می شود.

اما تاکید بر مفید بودن مقدار بسیار کم مشروب، از این نظر مهم است که به هر حال بیش از ۲ میلیارد انسان در سیاره ما مبادرت به نوشیدن می کنند. بنابراین شاید بهتر است رابطه معقول تری با مشروب و تاثیراتش داشت. چون نفی کامل مشروب و برشمردن خطراتش، تاثیر کافی برای جلوگیری از مصرفش را ندارد.

پس اگر به هر دلیلی فکر می کنید که می خواهید از این فراورده قدیمی بشری استفاده کنید لطفا بر اساس توصیه های مراکز بهداشت جهانی، بیش از یک گیلاس مشروب یا یک لیوان آبجو در روز، ننوشید.

یکی از قواعد کلی برای مهار عطش مشروب، عدد جادویی ۱- ۲ – ۳ می باشد.

۱ نوشیدنی در روز

در هر نشست، بیشتر از ۲ گیلاس ننوشید

نگذارید مصرف مشروب بیشتر از ۳ روز در هفته بشود.

اگر فقط یک بار در هفته می نوشید ولی خیلی می نوشید باید بدانید که صدمات و وابستگی تان به مشروب بیشتر از مصرف یک گیلاس در هفت روز هفته است. این را هم بد نیست خاطر نشان کرد که یک گیلاس شراب، فرق چندانی با یک شیشه آبجو و یا یک پیک کوچک عرق یا مشروبات سنگین ندارد.

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15201626

Alcohol: Balancing Risks and Benefits

Alcohol: If you drink, keep it moderate – Mayo Clinic

Drink to Your Health (in Moderation), the Science Says

https://www.niaaa.nih.gov/alcohol-health/overview-alcohol-consumption/alcohol-facts-and-statistics

http://www.medialit.org/reading-room/deadly-persuasion-7-myths-alcohol-advertisers-want-you-believe

https://www.forbes.com/sites/katiebell/2013/09/03/are-you-drinking-too-much-the-myth-of-moderation/#35e51f6f2dfc

https://www.greenfacts.org/en/alcohol/l-2/01-number-people-affected.htm

https://www.drinkaware.co.uk/alcohol-facts/alcoholic-drinks-units/latest-uk-alcohol-unit-guidance/

 

More from ماهان طباطبایی
فراموشی از نشانه‌های مغز پرحافظه است
کم حافظه بودن، تاکنون جزو ضعف های انسانی قلمداد می شد اما...
Read More