تمرین « برعکس» برای پرورش و استقامت بیشتر اندام

به گفته متخصصین تربیت بدنی، شیوهِ تمرین فیزیکی « برعکس» یا « eccentric training »، اجازه می دهد بدون صدمه زدن به اعضای بدن، بیشتر از ظرفیت همیشگی، از ماهیچه ها و استقامت فیزیکی، کار کشید.

تعریف ساده و عملی شیوه برعکس یا منفی این است که اگر وزنه ایی بر می دارید سعی کنید آن را به آرامی و در طی چند ثانیه به طرف زمین برگردانید. یا وقتی بدن خود را با بارفیکس بالا می کشید آن را برعکس انجام دهید و سعی کنید با تامل بیشتر، بدن را از بالای بارفیکس به پایین بکشانید.

در تمرین ورزشی« برعکس» چون با جاذبه زمین همراهی می کنید قادر هستید بیشتر از ظرفیت معمول تان، به ماهیچه های خود فشار بیاورید. در ضمن این تمرین اجازه می دهد بخش های بیشتری از ماهیچه های دست نخورده و به تمرین کشیده نشده را به کار برید.

 
https://youtu.be/XZ2F0FYcVsU?t=1m39s

How to Double Your Muscle Gains With Any Exercise

Eccentric Training – Don’t Be Negative Regarding the Negative

https://yurielkaim.com/eccentric-training/

More from مرد روز
باجه های اینترنتی مجانی نیویورک
نصب باجه اینترنت به جای باجه تلفن
Read More