مردان و پنهان ساختن احساسات

۱- مردان فقط در محیط هایی که احساس اطمینان می کنند بخصوص وقتی که رفتارشان مورد داوری های غلط قرار نمی گیرد واکنش عاطفی مستقیم نشان می دهند. برای مثال، مردان ورزشکار که معمولا سمبل رقابت و قدرت فیزیکی مردانه هستند ابایی از درد به خود پیچیدن و گریه کردن در ملا عام ندارند چون از طرف اجتماع پذیرفته شده است.

۲ – غم و دردهای زندگی مردان در جای دیگر به خود مجال بروز می دهد. مثلا به طور مداوم دیده شده است که مردان در روزهای تعطیل و در حین مسافرت از سردرد گله می کنند. دلیلش هم این است که مردان در حین کار قادر به نادیده گرفتن درد و غم و نگرانی هستند ولی وقتی شیفت و برنامه منظم کاری ندارند دردهای فیزیکی و یا عصبی شان عود می کند.

۳-   پنهان ساختن احساس و عاطفه توسط مردان را می توان با  این داستان بودایی مقایسه کرد، آنجا که استاد به شاگردش می گوید: « اگر بگویی این تکه چوب واقعی است با آن ترا می زنم. اگر بگویی تخیلی است باز هم با آن ترا کتک خواهم زد و اگر هیچ چیزی نگویی هم باز با آن ضرباتی به تو خواهم زد».

داستان بودایی اینگونه تمام می شود که شاگرد، تکه چوب را بر می دارد و آن را می شکند. مردان هم یاد می گیرند مشکلات، ترس ها، نگرانی های شان را انکار کنند چون نمی خواهند تصویر ضعیفی از خود به جای بگذارند.

۴- پنهان کردن غم، ترس، درد و اندوه، مردان را وا می دارد تا تونل های عمیق تری در وجود خود بزننند تا همه مشکلات را در آن دفن کنند. برای همین، احساسات شان به یکباره مثل آتشفشان سر باز می کند و حتی منفجر می شود. به عبارتی دیگر به آنها از کودکی یاد نمی دهند که مسیرها و راه های آرام تر برای بروز احساسات را تجربه کنند.

 

Relationship Problems? Unlock the Code of Men’s Feelings. Barbara Markway, Ph.D.
http://www.psychologytoday.com/blog/living-the-questions/201401/relationship-problems-unlock-the-code-men-s-feelings?tr=MostViewed

More from ترجمه‌ی محمد رادفر
ازدواج دانشجوی دکترا با یک زندانی قاتل در امریکا
در روز ازدواج دانشجوی ۳۲ ساله دکترای علوم سیاسی « چلسی مور»...
Read More