طراحی های بامزه ولی بیرحم یک هنرمند روس

طراحی های هنرمند روس Anton Gudim هم بیرحم هستند هم بامزه … تصاویری که او از زندگی نسل جوان دنیا ارائه می دهد به نظر می اید چیزی در زندگی کم ندارند ولی انگار، هیچ چیز  شاد شان نمی سازد.

VK, Instagram, Facebook, Behance

More from مرد روز

آرشیو عکسِ پلیس سیدنی – 1920

عکاس آرشیو عکس های گرفته شده از متهمان در قرارگاه پلیس سیدنی...
بیشتر بخوان