طراحی های بامزه ولی بیرحم یک هنرمند روس

طراحی های هنرمند روس Anton Gudim هم بیرحم هستند هم بامزه … تصاویری که او از زندگی نسل جوان دنیا ارائه می دهد به نظر می اید چیزی در زندگی کم ندارند ولی انگار، هیچ چیز  شاد شان نمی سازد.

VK, Instagram, Facebook, Behance

More from مرد روز

چین ساخت ماشین غیربرقی را ممنوع خواهد کرد

چین نه تنها بزرگترین بازار ماشین است بلکه بزرگترین خریدار ماشین های...
بیشتر بخوان