افزایش تحصیلات زنان در جهان

ما مردان شاید در بعضی زمینه ها، از نابرابری دنیای قدیم و کنترل کامل سرنوشت زنان سود می بردیم. به آنها اجازه تحصیل، کار، حق رای و حق زندگی مستقل نمی دادیم ولی کم کم متوجه شدیم با افزایش دانش و منزلت زنان، در مجموع، اجتماع با شعورتر و انسانی تر خواهیم داشت.

ک‍لاس‌ م‍درس‍ه‌ دخ‍ت‍ران‍ه‌ دوره‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ – گرمسار – ایران ۱۳۵۲

خانواده ها در اکثر جوامع پی برده اند دختران شان از زندگی مطلوب تری برخوردار خواهند بود اگر سواد و تخصص داشته باشند. نقشه زیر که توسط یونسکو تهیه شده است نشان می دهد که در اغلب مناطق زمین، زنان از سال های تحصیلی بیشتری برخوردارند.

افزایش شان و منزلت شما زنان، باعث افزایش حرمت خواهران، مادران، دختران و یاران مردانِ ایران خواهد شد. روزتان مبارک.

رنگ آبی و طیف های نزدیک به آن در افریقا و خاورمیانه و هند نشان دهنده کمتر بودن تحصیلات زنان است ولی در بقیه دنیا، سال های تحصیل زنان بیشتر است.

 

 

Shocking Men Vs Women Differences In Years Of Education

http://www.100people.org/statistics_100stats.php?section=statistics

 

More from مرد روز
پدر قهرمان در جمع تماشاگران مسابقه بیسبال امریکایی
پدر قهرمان وقتی متوجه شد چوب بیسبال از دست بازیگر درون زمین...
Read More